Paxman Coolers Logo (click to return to the homepage)
null
null
null
null
null
null
null
null
How It Works
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
To see if your local hospital has our scalp cooling facilities. Click Here!
null null
null História
null null
null

„Paxman“ systém prevencie proti vypadávaniu vlasov bol vyvinutý po tom, ako manželka generálneho riaditeľa stratila všetky vlasy počas svojej liečby rakoviny.

Spoločnosť bola založená v roku 1997 po úspešných pokusoch v Huddersfieldskej Kráľovskej nemocnici. Prvé systémy boli predané do nemocníc vo Veľkej Británií, kde sa používajú dodnes a dosahujú sa s nimi výborné výsledky vďaka ich spoľahlivosti.

Tento chladiaci systém získal ocenenie „Millennium Product Award for Innovation“ a dosiahol veľa úspechov v mnohých nemocniciach a špecializovaných centrách pre liečbu rakoviny vo Veľkej Británií, v krajinách po celej Európe a v iných častiach sveta.


„Paxman“ systém prevencie proti vypadávaniu vlasov

Okrem počiatočnej diagnózy rakoviny, strata vlasov zapríčiňuje traumatizujúce a nepríjemné psychické účinky. Holohlavosť je považovaná za stálu pripomienku choroby a vyvoláva negatívne zmeny výzoru, zníženie sociálnej aktivity a zmenené medziľudské vzťahy. Strata vlasov nie je krátkodobý problém, ale trvá aj mesiace po skončení liečby. Tieto praktické a emocionálne problémy môžu vyvolať depresívne stavy pacienta a odmietanie liečby.

Iné systémy ochladzovania sú založené na princípe využívajúcom balenie drveného ľadu či zamrznutej gélovej čiapky.

Sú nepohodlné, ťažké na nosenie a na pokožku hlavy sú aplikované pri neznesiteľne nízkej teplote -25°C.

Časté výmeny, nemožnosť udržania správnej teploty povrchu hlavy, skondenzovaná voda, ktorá steká a ďalej znižuje diskomfort pacienta,prispievajú nízkej akceptácií tejto metódy chladenia. Rovnako to je náročné pre ošetrujúci personál.

Termocirkulačné systémy využívali už v roku 1982 cirkulujúci glykol, ktorý je neškodný pre pacienta, personál a životné prostredie. Systém „Paxman“ prevencie proti vypadávaniu vlasov funguje na rovnakom princípe, ale pri jeho výrobe boli použité najmodernejšie technológie. Tento systém je prívetivý pre užívateľov, efektívny z pohľadu zníženia spotreby parochní a je kladne prijatý lekármi, zdravotníckym personálom, ako aj pacientmi.

null
null
null
null
VIVAX Pharmaceuticals s.r.o
Moyzesova 868/67
Považská Bystrica
017 01
Tel:+421 42 4328089  Fax:+421 42 4328089  Mobil:+421915842061
Email:info@paxman.sk
null
Paxman Coolers Logo